Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. Volume 2. Gynecology: textbook / V.I. Gryshchenko, M.O. Shcherbina, B.M. Ventskivskyi et al. — 3rd edition

550,00
грн.
Підвищення якості підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також впровадженням новітніх досягнень сучасних форм навчання на високому рівні та контролю рівня знань. .
Матеріали, представлені в цьому підручнику, базуються на програмі вивчення дисципліни «Акушерство і гінекологія» з позицій доказової медицини та переходу до Болонського процесу.
Кожен блок містить тестові завдання та клінічні випадки з відповідями для перевірки знань студентів.
Наприкінці кожного підрозділу подано перелік практичних навичок, якими мають оволодіти студенти.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Зміст книги
Chapter 1. Foundations of Gynecological Care, Female Department and Gynecological Hospital
Розділ 1. Основи гінекологічної допомоги, жіноче відділення та гінекологічний стаціонар
Chapter 2. Anatomy and Physiology of Female Genital Organs
Розділ 2. Анатомія і фізіологія жіночих статевих органів
Chapter 3. General Symptomatology and Diagnostics of Gynecological Diseases
Розділ 3. Загальна симптоматика та діагностика гінекологічних захворювань
Chapter 4. Inflammatory Diseases of the Female Genital Organs
Розділ 4. Запальні захворювання жіночих статевих органів
Chapter 5. Menstrual Dysfunction and Neuroendocrine Syndromes
Розділ 5. Менструальна дисфункція та нейроендокринні синдроми
Chapter 6. Genital Endometriosis
Розділ 6. Генітальний ендометріоз
Chapter 7. Benign Tumors and Tumular Lesions of Genital Organs
Розділ 7. Доброякісні пухлини та пухлинні ураження статевих органів
Chapter 8. Premalignant and Background Lesions of Genital Organs
Розділ 8. Передракові та фонові ураження статевих органів
Chapter 9. Malignant Neoplasms of Female Reproductive Organs
Розділ 9. Злоякісні новоутворення жіночих репродуктивних органів
Chapter 10. Maldevelopments of Female Genitalia and Pubescence Disorders
Розділ 10. Пороки розвитку жіночих статевих органів і порушення статевого дозрівання
Chapter 11. Malposition and Traumatic Injuries of Female Genitalia
Розділ 11. Неправильне положення та травматичні ушкодження жіночих статевих органів
Chapter 12. Infertile Marriages and Modern Reproductive Technologies. Contraception
Розділ 12. Безплідні шлюби та сучасні репродуктивні технології. Контрацепція
Chapter 13. Gynecological Diseases in Children and Young Girls
Розділ 13. Гінекологічні захворювання у дітей та молодих дівчат
Chapter 14. Urgent States in Gynecology
Розділ 14. Невідкладні стани в гінекології
Chapter 15. Typical Surgical Interventions and Endoscopic Surgery in Gynecology
Розділ 15. Типові оперативні втручання та ендоскопічна хірургія в гінекології
Chapter 16. Diseases of Urogenital System, Genital Fistulae
Розділ 16. Захворювання сечостатевої системи, статеві нориці
Chapter 17. The Issue of Women’s Sexopathology
Розділ 17. Питання жіночої сексопатології

Автори: В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2022, 3-є стереотипне видання
Кількість сторінок: 352

See also