Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 2: Розділи 9–24: Нац. підруч. для лікарів-інтернів, студ. мед. ЗВО / Л.В Глушко, С.В. Федоров

700,00
грн.
Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти.
У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги.
Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів та немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики і трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються у практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю.

Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки й контролю засвоєння знань.
Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів медичних університетів і клінічних ординаторів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків терапевтичного профілю.

Зміст:
Список скорочень
Розділ 9. Хвороби ендокринної системи (I.В. Козлова)
Розділ 10. Інтенсивна терапія. Невідкладні стани (I.М. Скрипник, О.Ф. Гопко)
Розділ 11. Немедикаментозні методи лікування.побічна дія лікарських засобів (А.С. Свінціцький)
Розділ 12. Медицина надзвичайних станів (Н.В. Чаплинська)
Розділ 13. Фтизіатрія. ДОТС-стратегія (М.М. Островський, В.Т. Рудник)
Розділ 14. Інфекційні хвороби. Вірусні гепатити, СНІД. Особливо небезпечні інфекції. Імунопрофілактика (Л.В. Глушко, О.Є. Кондрин)
Розділ 15. Клінічна неврологія і психологія (I.В. Чопей, В.А. Гриб)
Розділ 16. Радіаційна медицина (Т.Ю. Гавриш)
Розділ 17. Ендоскопічна і променева діагностика (Т.Ю. Гавриш)
Розділ 18. Медична генетика (С.В. Федоров)
Розділ 19. Клінічна імунологія (С.В. Федорів, Х.С. Симчич)
Розділ 20. Прикладна медична інформатика (С.В. Федоров)
Розділ 21. Основи первинної профілактики (А.С. Свінціцький)
Розділ 22. Основи трансплантології (Я.О. Попович)
Розділ 23. Паліативна допомога (Л.М. Скрипник)
Розділ 24. Протидія насильству в сім’ї (Т.I. Маковецька)
Тестові завдання
Література

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Тип: національний підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2019
Кількість сторінок: 584 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16

Автори:
Л. В. Глушко, С. В. Федоров, I. М. Скрипник, М. М. Островський А. С. Свінціцький, Р. С. Маслова, О. Ф. Гопко, I. Ст. Чопей, Н.З. Позур, Т. I. Маковецька, Т. Ю. Гавриш, Н.В. Чаплинська, Л. М. Скрипник, I. Ст. Козлова, Я. О. Попович, Х. С. Симчич, В. Т. Рудник, О. Є. Кондрин; за редакцією Ст. Л. Глушка.
See also