Дерматологія і венерологія: підручник / В.І. Степаненко, А.І. Чоботарь, С.О. Бондарь та ін. — 2-е видання

600,00
грн.
У підручнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти викладено теоретичну частину. У кожній темі описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Усі теми ілюстровано малюнками та фотографіями.
Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти за спеціальностями «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», а також для медичних працівників, які працюють у цій галузі.

Зміст книги
Розділ 1. Загальні питання дерматології і венерології
Розділ 2. Принципи лікування шкірних хвороб
Розділ 3. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри
Розділ 4. Венерологія

Автори: В.І. Степаненко, А.І. Чоботарь, С.О. Бондарь та ін.
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти за спеціальностями «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», а також для медичних працівників, які працюють у цій галузі
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2020, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 336

See also