Педіатрія з курсом інфекційних хвороб: підручник / Л.В. Беш, В.I. Бельдій, Л.П. Дедишин та ін. — 9-е видання

600,00
грн.
У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Зокрема:
Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) та їх роль в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям.
Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею.
Викладено питання вигодовування дитини грудного віку і харчування дітей старшого віку.
Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних соматичних та інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у стаціонарі.
У дев’ятому виданні підручника:
Всі розділи доповнено сучасними матеріалами, внесено оновлені дані щодо вигодовування дітей, діагностики й лікування захворювань, зокрема туберкульозу, подано нову класифікацію ВІЛ-інфекції. Також наведено сучасні препарати для лікування захворювань й надання допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах.
Осучаснено розділ підручника, присвячений організації роботи фельдшерсько-акушерського пункту, обсягу профілактичної та лікарської допомоги дітям, питанням диспансеризації, зокрема вміщено нові накази.
Книга призначена для студентів медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Зміст книги
Розділ 1. Загальні відомості
Розділ 2. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і догляд за нею
Розділ 3. Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини і догляд за нею
Розділ 4. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку
Розділ 5. Методика обстеження дитини і семіотика основних хвороб
Розділ 6. Вигодовування дитини грудного віку і харчування дітей старшого віку
Розділ 7. Хвороби внутрішніх органів
Розділ 8. Інфекційні хвороби
Розділ 9. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі та в умовах стаціонару
Розділ 10. Фельшерсько-акушерський/фельдшерський пункт

Автори: за редакцією Л.В. Беш, В.I. Бельдій, Л.П. Дедишин
Гриф: затверджено профільною методичною комісією з педіатричних дисциплін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Аудиторія: для студентів медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2023, 9-е перероблене і доповнене виданння
Кількість сторінок: 559 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16 (17х24 см)

See also