Дитяча пульмонологія: навчальний посібник / О.Л. Цимбаліста, З.В. Вовк, Н.Я. Митник та ін. — 2-е видання

800,00
грн.
У другому виданні навчального посібника наведено основні оновлені методи діагностики, провідні симптоми і синдроми у дітей із захворюваннями дихальної системи. Висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенетичні механізми розвитку, клінічну картину, особливості перебігу, діагностику і принципи лікування вад розвитку, спадкових, інфекційних та інтерстиційних захворювань органів дихання, бронхіальної астми й уражень легень у разі системних захворювань.
Під час підготовки посібника використано сучасні рекомендації та протоколи діагностики і лікування відомих світових медичних товариств й асоціацій: Європейського респіраторного товариства, Європейського товариства кардіологів, Американської академії педіатрії, Європейської ради реанімації, Європейського педіатричного товариства з васкулярних захворювань легень, Глобальної ініціативи з астми. Частина матеріалу публікується на теренех України вперше. Окремі симптоми і синдроми рідкісних хвороб часто призводять до діагностичних помилок, тому інформація, подана у посібнику, є особливо цінною для лікарів-практиків.
Для студентів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів, дитячих пульмо­нологів, лікарів інтенсивної терапії та лікарів загальної практики.

Зміст книги
Розділ1. Основні симптоми і синдроми у дітей з патологією дихальної системи
Розділ 2. Iмунологічні аспекти запальних захворювань дихальної системи
Розділ 3. Принципи протимікробної терапії
Розділ 4. Небулайзерна терапія осіб із захворюваннями дихальної системи
Розділ 5. Уроджені і спадкові захворювання дихальної системи у дітей
Розділ 6. Муковісцидоз
Розділ 7. Спадковий дефіцит альфа 1- антитрипсину
Розділ 8. Синдром дисплазії сполучної тканини і захворювання дихальної системи
Розділ 9. ПневмоніЇ новонароджених
Розділ10. Бронхолегенева дисплазія
Розділ 11. Бронхіт
Розділ 12. Пневмонія
Розділ 13. Плеврит
Розділ 14. Iнтерстиційні захворювання дихальної системи
Розділ 15. Поліноз
Розділ 16. Бронхіальна астма
Розділ 17. Ураження дихальної системи у пацієнтів з іншими захворюваннями

Автори: О.Л. Цимбаліста, З.В. Вовк, Н.Я. Митник та ін.; за редакцією О.Л. Цимбалістої
Гриф: рекомендовано ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»; рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Аудиторія: для студентів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів, дитячих пульмонологів, лікарів інтенсивної терапії та лікарів загальної практики
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2021, 2-е (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 624 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
See also