General epidemiology: study guide / N.O. Vynograd. — 4th edition

200,00
грн.
Навчальний посібник підготовлено за типовою програмою з епідеміології з урахуванням кваліфікаційної характеристики та стандартів підготовки на основі нормативно-правових документів МОЗ України. У книзі стисло детально викладено основи загальної епідеміології та підходи до профілактики епідеміологічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.
У четвертому виданні описано рекомендації ВООЗ щодо впровадження програм імунізації дітей і дорослих за епідеміологічними показаннями.
Навчальний посібник призначений для магістрів та лікарів-інтернів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій.

Зміст книги
Topic 1. The Doctrine of the Epidemic Process. Countermeasures in the Foci of Infectious Diseases. Anti-Epidemic Work of a District (Family) Physician and an Infectious Disease Specialist
Тема 1. Вчення про епідемічний процес. Протидія в осередках інфекційних захворювань. Протиепідемічна робота дільничного (сімейного) лікаря та інфекціоніста
Topic 2. Deratization (Rodent Control). Dizinsection (Insect Control). Disinfection and Sterilization
Тема 2. Дератизація (Дератизація). Дезінсекція (боротьба з комахами). Дезінфекція та стерилізація
Topic 3. Preventive Vaccination Against Infectious Diseases. Immunization Schedule. Legal Aspects of Vaccination
Тема 3. Профілактичні щеплення проти інфекційних хвороб. Календар щеплень. Юридичні аспекти вакцинації
Topic 4. Organization and Implementation of Immunization. Estimation of Immunization Efficiency. Urgent Vaccination
Тема 4. Організація та проведення імунізації. Оцінка ефективності імунізації. Термінова вакцинація
Topic 5. Epidemiological Method of Research and its Structure. Planning of Countermeasures and Preventive Measures
Тема 5. Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування контрзаходів і профілактичних заходів
Topic 6. Analytical and Experimental Methods in Epidemiological Research
Тема 6. Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях

Автори: Н.О. Виноград
Гриф: рекомендовано МОН України
Аудиторія: для магістрів та лікарів-інтернів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2021, 4-е перероблене і доповнене видання
Кількість сторінок: 152

See also