English for Medical Student: textbook / A.H. Sabluk, L.V. Levandovska. — 4th edition, revised

600,00
грн.
Підручник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа»,«Лікувальна справа»,«Акушерська справа»,«Медико-профілактична справа»,«Лабораторна діагностика»,«Фармація»,«Стоматологія ортопедична».
Підручник складається з трьох частин, що включають низку занять, передбачених навчальними програмами. У кожному занятті пропонується певна ситуація, у якій може опинитись медпрацівник у процесі практичної діяльності: спілкування з пацієнтами, лікарями, медперсоналом; обстеження хворих і догляд за ними; ознайомлення з медичним обладнанням тощо. Крім тематичних текстів та граматичних вправ у підручнику подано завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів, тестові завдання для рубіжного та тематичного контролю знань, граматичний довідник та медичний словник-мінімум. Для спеціальності “Акушерська справа” окремо розроблено заняття з тем акушерсько-гінекологічного спрямування.
У підручнику використано сучасні оригінальні тексти з англійських та американських видань, підібрано найрізноманітніші види вправ, діалоги, рольові ситуації. У додатках є список неправильних дієслів, модальних дієслів та їх еквівалентів; поурочні словники спеціального курсу складаються з тематичної лексики з латинсько-грецько-українськими еквівалентами. Професійна спрямованість збірника допоможе викладачам та студентам впевнено вживати медичну термінологію.


Автори:Саблук Анатолій Григорович, Левандовська Лариса Вікторівна
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія:для студентів медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства зі спеціальностей «Сестринська справа»,«Лікувальна справа»,«Акушерська справа»,«Медико-профілактична справа»,«Лабораторна діагностика»,«Фармація»,«Стоматологія ортопедична»
Видавництво:Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова:англійська
Рік і номер видання:2018, 4-е (перероблене та доповнене)
Кількість сторінок:576 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
See also