Основи імунології: функції та розлади імунної системи: 6-е видання / Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шив Піллай

1100,00
грн.
Цей сучасний, стислий, проте ґрунтовний посібник з імунології створено професійним колективом авторів. Матеріал викладено в доступній формі, ілюстровано численними інформативними малюнками й таблицями, що дає змогу глибше зрозуміти найважливіші поняття й принципи функціонування імунної системи. Значну увагу приділено клінічним аспектам імунології, патогенезу хвороб та розробленню нових методів лікування. Висвітлено особливості природженого й адаптивного імунітету, характеристики клітинної та гуморальної імунної відповіді, розглянуто питання імунологічної толерантності й аутоімунітету, імунології пухлин, зокрема імунотерапії, трансплантації, гіперчутливості, а також природжених і набутих імунодефіцитів. Книга містить 12 розділів, на початку кожного розділу подано його зміст, а в кінці — запитання для самоконтролю. Кожен розділ можна читати окремо, оскільки ключові ідеї повторюються в різних частинах книги, і це також сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, студентів суміжних медичних і біологічних галузей.

Зміст книги
Розділ 1. Вступ до вивчення імунної системи (номенклатура, загальні властивості та компоненти)
Розділ 2. Природжений імунітет (ранній захист від інфекцій)
Розділ 3. Захоплення та презентація антигену лімфоцитам (що бачать лімфоцити)
Розділ 4. Розпізнавання антигену адаптивною імунною системою (структура антигенних рецепторів лімфоцитів і розвиток імунних репертуарів)
Розділ 5. Т-клітинний імунітет (активація Т-лімфоцитів)
Розділ 6. Ефекторні механізми Т-клітинного імунітету (функції Т-клітин в імунному захисті організму)
Розділ 7. Гуморальна імунна відповідь (активація В-лімфоцитів і утворення антитіл)
Розділ 8. Ефекторні механізми гуморального імунітету (усунення позаклітинних мікроорганізмів і токсинів)
Розділ 9. Імунологічна толерантність і аутоімунітет (розпізнавання свого та чужого імунною системою та його порушення)
Розділ 10. Імунологія пухлин. Трансплантаційна імунологія (імунні реакції на ракові клітини та нормальні чужорідні клітини)
Розділ 11. Гіперчутливість (порушення, спричинені імунними реакціями)
Розділ 12. Природжені та набуті імунодефіцити (природжені (первинні) імунодефіцити)

Автори: Абул К. Аббас, Ендрю Г. Ліхтман, Шів Піллай; науковий редактор перекладу Валентина Чопяк
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, студентів суміжних медичних та біологічних галузей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Basic Immunology, 6th edition публікується відповідно до договору з компанією Elsevier Inc.
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 336
See also