Клінічна лабораторна діагностика: підручник / Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь, О.О. Ястремська та ін. — 2-е видання

750,00
грн.
Підручник складено відповідно до нової навчальної програми за єдиним планом. Висвітлено загальні положення, етіологію, патогенез захворювань різних органів і систем, традиційні й сучасні можливості діагностики.
У частині I описано сучасні уявлення про кровотворення і новітні аспекти діагностики захворювань крові згідно із критеріями класифікації ВООЗ, висвітлено сучасне розуміння функції системи гемостазу, а також методи діагностики і контролю ефективності лікування захворювань, що супроводжуються порушенням коагуляції.
У частині II, присвяченій загальноклінічним і цитологічним дослідженням, велику увагу приділено правилам узяття матеріалу та його оброблення, фізико-хімічним властивостям, оцінюванню макро- й мікроскопічної картини при патології різних органів і систем. Описано характерні ознаки різних тканин, особливості епітелію та його різновидів. Наведено цитоморфологічні ознаки запальних і передпухлинних станів, доброякісних і злоякісних пухлин різних ­гістологічних типів.
Для лікарів-інтернів, студентів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної ­діагностики і клініцистів різних спеціальностей.

Зміст книги
ЧАСТИНА I. ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розділ 1. Вступ у гематологію
Розділ 2. Клініко-лабораторна діагностика анемій
Розділ 3. Новоутворення системи крові
Розділ 4. Діагностика патології лімфоїдної тканини (реактивні зміни, пухлинні процеси)
Розділ 5. Новоутворення гістіоцитарного походження і пухлини, які виникають з антигенопрезентувальних клітин. Хвороби накопичення
Розділ 6. Лабораторна діагностика лейкемоїдних реакцій
Розділ 7. Променева хвороба
Розділ 8. Загальні відомості про механізми, методи дослідження і порушення системи гемостазу
ЧАСТИНА II. ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розділ 9. Вступ у цитологію
Розділ 10. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях органів дихання
Розділ 11. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях органів травлення
Розділ 12. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях сечових органів
Розділ 13. Загальноклінічні та цитологічні методи дослідження при захворюваннях статевих органів
Розділ 14. Загальноклінічні методи дослідження спинномозкової рідини
Розділ 15. Загальноклінічні методи дослідження при захворюваннях серозних оболонок
Розділ 16. Лабораторна діагностика хвороб, спричинених найпростішими
Розділ 17. Лабораторна діагностика паразитарних хвороб

Автори: Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь, О.О. Ястремська та ін.; за редакцією Л.Є. Лаповець
Гриф: рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Аудиторія: для лікарів-інтернів, студентів медичних закладів вищої освіти, фахівців лабораторної ­діагностики і клініцистів різних спеціальностей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2021, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 472

See also