Family medicine: in 3 books. — Book 2. Symptoms and syndromes in clinical course of internal diseases: textbook (IV a. l.) / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna et al.; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili = Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 2. Синдроми і симптоми у клініці внутрішніх хвороб

450,00
грн.
Підручник укладено відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина».
У підручнику представлено сучасний підхід до вирішення поширених проблем у практиці сімейного лікаря, висвітлено основні симптоми та синдроми в кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими найчастіше керує сімейний лікар у медичній практичній діяльності. У підручнику подано відомості про причини виникнення, патогенез, клінічні прояви, алгоритми діагностичного пошуку за наявності цих синдромів, диференційну діагностику різних захворювань, що проявляються цими симптомами та синдромами. Детально запропоновано алгоритми обстеження та лікування, надання першої допомоги та практичні рекомендації.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернаторів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина».

Зміст книги
Chapter 1. Syndromes in Cardiology
Розділ 1. Синдроми в кардіології
Chapter 2. Syndromes in Gastroenterology (V.M. Chernobrovyi)
Розділ 2. Синдроми в гастроентерології (Чернобровий В.М.)
Chapter 3. Syndromes in Pulmonology (L.S. Babinets, I.O. Borovyk)
Розділ 3. Синдроми в пульмонології (Л.С. Бабінець, І.О. Боровик)
Chapter 4. Syndromes in Nephrology
Розділ 4. Синдроми в нефрології
Chapter 5. Syndromes in Hematology
Розділ 5. Синдроми в гематології
Chapter 6. Syndromes in Rheumatology (L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna)
Розділ 6. Синдроми в ревматології (Л.М. Пасієшвілі, О.М. Барна)
Chapter 7. Syndromes in Endocrinology
Розділ 7. Синдроми в ендокринології
Chapter 8. Syndromes in Pediatry
Розділ 8. Синдроми в педіатрії
Chapter 9. Other Syndromes in Medical Practice
Розділ 9. Інші синдроми в медичній практиці

Автори: Ольга Миколївна Гиріна, Людмила Михайлівна Пасієшвілі, Ольга Миколаївна Барна та ін.; за редакцією Ольги Миколївни Гиріної, Людмили Михайлівни Пасієшвілі
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина»
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 376 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
See also