Медична фізіологія за Гайтоном і Голлом: 14-е видання: у 2 томах. Том 1 / Джон Е. Голл, Майкл Е. Голл

2000,00
грн.
Найвідоміший у світі підручник із фізіології.
Підручник «Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом» витримав уже 14 видань і відомий завдяки чіткому викладу матеріалу від імені одного автора. Основну увагу приділено інформації, найбільш корисній для студентів на клінічному й доклінічному етапах навчання. Такий формат забезпечує максимально ефективне вивчення й опанування складних понять. Базову інформацію надруковано великим шрифтом, а допоміжні дані, зокрема приклади з клінічної практики, — меншим шрифтом на блідо-бузковому тлі. Завдяки цьому читач може швидко переглянути основні відомості або глибше вивчити матеріал. Своєю популярністю серед студентів у всьому світі підручник завдячує саме такому підходу, а також іншим важливим особливостям.
• Матеріал, що об’єднує фізіологію і патофізіологію, підготовлено з огляду на клінічну практику та орієнтовано переважно на студентів клінічного й доклінічного етапів навчання.
Основну увагу сфокусовано на фундаментальній інформації та особливостях підтримання гомеостазу в організмі людини з метою запобігання захворюванням, а також важливих принципах, які допоможуть ухвалювати рішення в подальшій клінічній практиці.
Матеріал стисло викладено в коротких розділах, стиль його подання легкий для вивчення та запам’ятовування.
Понад 1200 ретельно виконаних повнокольорових рисунків і схем, що полегшують розуміння фізіології.
Ширше охоплення клінічних випадків, включно з ожирінням, метаболічними й серцево-судинними захворюваннями, хворобою Альцгеймера та іншими дегенеративними станами.
Для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, аспірантів, науковців, фахівців-практиків.

Зміст книги
ЧАСТИНА I. ВСТУП ДО ФІЗІОЛОГІЇ: КЛІТИНА ТА ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ
Розділ 1. Функціональна основа організму людини і контроль стану «внутрішнього середовища»
Розділ 2. Клітина та її функції
Розділ 3. Генетичний контроль синтезу білка, клітинних функцій i репродукції
ЧАСТИНА II. ФІЗІОЛОГІЯ МЕМБРАН, НЕРВИ І М'ЯЗИ
Розділ 4. Транспорт речовин через клітинні мембрани
Розділ 5. Мембранний потенціал та потенціал дії
Розділ 6. Скорочення скелетних м'язів
Розділ 7. Збудження скелетних м'язів: нервово-м'язова передача та зв'язок збудження-скорочення
Розділ 8. Збудження та скорочення гладких м'язів
ЧАСТИНА III. СЕРЦЕ
Розділ 9. Серцевий м'яз. Серце як насос і функція серцевих клапанів
Розділ 10. Ритмічне збудження серця
Розділ 11. Основи електрокардіограми
Розділ 12. Електрокардіографічна інтерпретація аномалій серцевого м'яза та коронарного кровотоку. Векторний аналіз
Розділ 13. Серцеві аритмії та їх електрокардіографічна інтерпретація
ЧАСТИНА IV. СИСТЕМА КРОВООБІГУ
Розділ 14. Огляд системи кровообігу: тиск, кровотік та опір

Автори: Джон Е. Голл, Майкл Е. Голл; науковий редактор українського видання Степан Вадзюк; наукові редактори перекладу Катерина Тарасова, Ігор Міщенко
Аудиторія: для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, аспірантів, науковців, спеціалістів-практиків
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th edition публікується відповідно до договору з компанією Elsevier Inc.
Мова: українська
Рік: 2022
Кількість сторінок: 648
See also