Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник / I.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін. — 5-е видання

1300,00
грн.
У національний підручник включено всі основні розділи, присвячені невідкладним станам, які відомі медичній науці й трапляються на практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці та наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії, педіатрії.
У п’яте видання включено нові розділи, в яких розглянуто невідкладні стани в неонатології, сучасні аспекти організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.
Відповідно до вимог доказової медицини осучаснено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні лікарські препарати.
Для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, які вивчають медицину невідкладних станів за програмами до- та післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів медичних закладів вищої освіти.

Зміст книги
Розділ 1. Організація екстреної медичної допомоги
Розділ 2. Серцево-легенева реанімація у дорослих
Розділ 3. Невідкладні стани в кардіології
Розділ 4. Невідкладна хірургія черевної порожнини
Розділ 5. Невідкладна допомога при легеневих кровотечах і кровохарканні
Розділ 6. Невідкладна допомога при травмах опорно-рухового апарату
Розділ 7. Стани, що потребують надання екстреної медичної допомоги в акушерстві та гінекології
Розділ 8. Невідкладні стани в урології
Розділ 9. Невідкладні стани в проктології
Розділ 10. Невідкладні стани в офтальмології
Розділ 11. Невідкладні стани в терапевтичній стоматології
Розділ 12. Невідкладна допомога у щелепно-лицевій хірургії
Розділ 13. Невідкладні стани в невропатології
Розділ 14. Кома
Розділ 15. Невідкладна допомога при черепно-мозковій і хребтово-спинномозковій травмах
Розділ 16. Невідкладна допомога у психіатрії
Розділ 17. Невідкладні стани в педіатрії
Розділ 18. Невідкладні стани в неонатології
Розділ 19. Екстрена і невідкладна допомога в дитячій оториноларингології
Розділ 20. Невідкладні стани в оториноларингології
Розділ 21. Невідкладні стани в комбустіології
Розділ 22. Гострі отруєння
Розділ 23. Невідкладна допомога при харчових отруєннях
Розділ 24. Сучасні аспекти організації та функціо-нування системи екстреної медичної допомоги України при надзвичайних ситуаціях

Автори: I.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін. ; за ред. I.С. Зозулі, А.О. Волосовця
Гриф: затверджено МОН України, рекомендовано вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Аудиторія: для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, які вивчають медицину невідкладних станів за програмами до- та післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів медичних закладів вищої освіти
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2023, 5-е перероблене і доповнене видання
Кількість сторінок: 560
See also