Pathomorphology: textbook / I.V. Sorokina, V.D. Markovskyi, D.I. Halata et al. — 2nd edition

450,00
грн.
Навчальний посібник написано колективом авторів кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету. Сучасна актуальна інформація із загальної та спеціальної патоморфології представлена ​​англійською мовою. Підручник складається з двох частин. Перша частина присвячена загальнопатологічним процесам: пошкодження клітин і тканин, регенерація та адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи онкології та танатології. Друга частина висвітлює патоморфологію захворювань за нозологічним принципом. Морфологічні прояви патологічних процесів описані за допомогою новітніх методів дослідження на органному, тканинному, клітинному та субклітинному рівнях з якісним ілюструванням (див. кольорові вставки) макро- та мікропрепаратів. Видання доповнено розділом «Патологія порожнини рота», що дозволяє використовувати його для студентів стоматологічного факультету.
Для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів України за спеціальностями «лікарська справа», «стоматологія».

Зміст книги
Chapter 1. Cell And Tissue Injury
Розділ 1. Пошкодження клітин і тканин
Chapter 2. Blood And Lymph Circulation Disturbances
Розділ 2. Порушення крово- та лімфообігу
Chapter 3. Inflammation
Розділ 3. Запалення
Chapter 4. Immunopathological Processes
Розділ 4. Імунопатологічні процеси
Chapter 5. Tissue Repair And Adaptation
Розділ 5. Відновлення та адаптація тканин
Chapter 6. Neoplasia
Розділ 6. Неоплазія
Part 2. SYSTEMIC PATHOMORPHOLOGY
Частина 2. СИСТЕМНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ
Chapter 7. Haemopoieticand Lymphoid System Pathologies
Розділ 7. Патології кровотворної та лімфоїдної систем
Chapter 8. Cardiovascular Pathologies
Розділ 8. Серцево-судинні патології
Chapter 9. Central Nervous System Pathologies
Розділ 9. Патології центральної нервової системи
Chapter 10. Respiratory System Pathologies
Розділ 10. Патології органів дихання
Chapter 11. Gastrointestinal Tract Pathologies
Розділ 11. Патології шлунково-кишкового тракту
Chapter 12. Liver, Gallbladder And Pancreas Pathologies
Розділ 12. Патології печінки, жовчного міхура та підшлункової залози
Chapter 13. Renal And Urinary Tract Pathologies
Розділ 13. Патології нирок і сечовивідних шляхів
Chapter 14. Endocrine System Pathologies
Розділ 14. Патології ендокринної системи
Chapter 15. Reproductive System Pathologies
Розділ 15. Патології репродуктивної системи
Chapter 16. Prenatal And Perinatal Pathologies
Розділ 16. Внутрішньоутробні та перинатальні патології
Chapter 17. Infectious Pathologies
Розділ 17. Інфекційні патології
Chapter 18. Oral Pathologies
Розділ 18. Патології порожнини рота

Автори: І.В. Сорокіна, В.Д. Марковський, Д.І. Галата та ін. ; за редакцією І.В. Сорокіної, В.Д. Марковського, Д.І. Галати
Гриф: затверджено вченою радою Харківського національного медичного університету
Аудиторія: для англомовних студентів медичних закладів вищої освіти України за спеціальностями «загальна медицина», «стоматологія»
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2020, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 328

See also