Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін. — 4-е видання

1300,00
грн.
У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено новим хворобам: коронавірусній (COVID-19) і віспі мавп, а також тим захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що загрожують світовій безпеці і підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни і є предметом медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики.
Для підготовки підручника використано сучасні матеріали та рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями й консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Iнфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.
Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.

Зміст книги
Розділ 1. Загальна інфектологія
Розділ 2. Хвороби з переважанням фекально-орального механізму передачі
Розділ 3. Хвороби з переважанням повітряно-краплинного механізму передачі
Розділ 4. Вірусні гепатити
Розділ 5. Віл-інфекція. Віл-асоційовані інфекції та інвазії
Розділ 6. Torch-інфекції
Розділ 7. Хвороби із трансмісивним механізмом передачі
Розділ 8. Рикестіози
Розділ 9. Хвороби з переважанням контактного механізму передачі
Розділ 10. Інфекції, що їх регулюють міжнародні медико-санітарні правила
Розділ 11. Хвороби із множинними механізмами передачі
Розділ 12. Повільні інфекції. Пріонові хвороби
Розділ 13. Синдром тривалої гарячки невідомого походження
Розділ 14. Біологічна небезпека і рівні біологічної безпеки
Розділ 15. Внутрішньолікарняні інфекції
Розділ 16. Медицина подорожей і тропічна медицина

Автори: О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за редакцією О.А. Голубовської
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2022, 4-е перероблене і доповнене видання
Кількість сторінок: 464 (кольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
See also