Means of Protecting the Body from the Effects of Ionizing Radiation: study guide / T.O. Zhukova, V.F. Pocherniayeva, V.P. Bashtan

350,00
грн.
Навчальний посібник покликаний надати актуальну інформацію про захист організму людини від гострого та хронічного іонізуючого випромінювання. У навчальному посібнику розглядаються питання застосування радіозахисних хімічних засобів і природних харчових продуктів для підвищення стійкості організму до дії іонізуючого випромінювання в несприятливому середовищі, а також під час променевої терапії. Особливу увагу приділено новій концепції радіаційно-захисного харчування. Цей навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми радіаційної медицини та радіології для задоволення академічних, професійних потреб лікарів-інтернів та ординаторів вищих медичних закладів. Він призначений для використання під час читання курсу радіаційної медицини та радіології студентам-медикам.

Зміст книги
Chapter 1. Biological Effects of Ionizing Radiation on Living Organisms
Розділ 1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на живі організми
Chapter 2. Factors Affecting the Intensity of Radiation Damage
Розділ 2. Фактори, що впливають на інтенсивність радіаційного ураження
Chapter 3. Some Issues on the History of Radioprotectors
Розділ 3. Деякі питання історії радіопротекторів
Chapter 4. Classification of Radioprotective Means
Розділ 4. Класифікація радіозахисних засобів
Chapter 5. Basic Methods for Evaluating the Effectiveness of Radioprotectors
Розділ 5. Основні методи оцінки ефективності радіопротекторів
Chapter 6. The Mechanism of Radioprotector Action
Розділ 6. Механізм дії радіопротекторів
Chapter 7. Sulfur-Containing Radioprotectors
Розділ 7. Сірковмісні радіопротектори
Chapter 8. Amines
Розділ 8. Аміни
Chapter 9. Antibiotics
Розділ 9. Антибіотики
Chapter 10. Biological Role of Melanin Pigments
Розділ 10. Біологічна роль меланінових пігментів
Chapter 11. Antioxidants
Розділ 11. Антиоксиданти
Chapter 12. Phytoadaptogens
Розділ 12. Фітоадаптогени
Chapter 13. The use of Radioprotective Agents in Radiotherapy
Розділ 13. Застосування радіозахисних засобів у променевій терапії
Chapter 14. Removal of Radionuclides from the Body
Розділ 14. Виведення радіонуклідів з організму
Chapter 15. The Modern Concept of Radioprotective Nutrition
Розділ 15. Сучасна концепція радіопротекторного харчування

Автори: Т.А. Жукова, В.Ф. Почерняєва, В.П. Баштан
Гриф: рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2019
Кількість сторінок: 112 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
See also