Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1-8: підручник / Л. В. Глушко, С. В. Федоров

1100,00
грн.
Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти.
У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги.
Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів та немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики і трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються у практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю.

Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки й контролю засвоєння знань.
Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів медичних університетів і клінічних ординаторів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків терапевтичного профілю.

Зміст:
Список скорочень
Розділ 1. Організація терапевтичної допомоги населенню (Н.З. Позур, Х. С. Симчич)
Розділ 2. Хвороби органів дихання та професійні хвороби (М. М. Островський, В. Т. Рудник)
Розділ 3. Хвороби серцево-судинної системи (I. Ст. Чопей, С. В. Федоров)
Розділ 4. Ревматичні хвороби (Ст. Л. Глушко, Н.З. Позур)
Розділ 5. Хвороби органів травлення (Т. I. Маковецька)
Розділ 6. Хвороби нирок (Ст. Л. Глушко, Н.З. Позур)
Розділ 7. Клінічна алергологія (Н.В. Чаплинська)
Розділ 8. Хвороби органів кровотворення (I. М. Скрипник, Р. С. Маслова)
Тестові завдання
Література

Видавництво:Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Тип: національний підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2022, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 680 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16

Автори:
Л. В. Глушко, С. В. Федоров, I. М. Скрипник, М. М. Островський А. С. Свінціцький, Р. С. Маслова, О. Ф. Гопко, I. Ст. Чопей, Н.З. Позур, Т. I. Маковецька, Т. Ю. Гавриш, Н.В. Чаплинська, Л. М. Скрипник, I. Ст. Козлова, Я. О. Попович, Х. С. Симчич, В. Т. Рудник, О. Є. Кондрин; за редакцією Ст. Л. Глушка.
See also