Family Medicine: in 3 books. Book 3. Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice: textbook / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, L.S. Babinets et al.

800,00
грн.
Підручник покликаний надати актуальну інформацію щодо практики сімейного лікаря, враховуючи мультидисциплінарний аспект загальної медичної практики. Підручник містить практичні рекомендації сімейним лікарям щодо ведення хворих із нозологіями на етапі первинної медичної допомоги, акцентує увагу на клінічних проявах, діагностичних критеріях, алгоритмах лікування та профілактики в рамках професійної компетенції сімейного лікаря, а також методичні рекомендації. для взаємодії з медичними працівниками, які надають спеціалізовану допомогу.
Підручник відповідає навчальній програмі зі спеціальності «Загальна практика/сімейна медицина» та призначений для використання студентами вищих медичних навчальних закладів, лікарями-інтернами, сімейними лікарями та педіатрами.

Зміст книги
Chapter 1. Obstetrics
Розділ 1. Акушерство
Chapter 2. Gynecology
Розділ 2. Гінекологія
Chapter 3. Allergology
Розділ 3. Алергологія
Chapter 4. Systemic allergic vasculitis (V.M. Zhdan, M.Yu. Babanina)

Розділ 4. Системні алергічні васкуліти (В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна)

Chapter 5. Dermatology (S.A. Bondar)

Розділ 5. Дерматологія (С.А. Бондар)

Chapter 6. Neurology (O.L. Tovazhnianska)
Розділ 6. Неврологія (О.Л. Товажнянська)
Chapter 7. Basics of geriatrics and gerontopharmacology (A.A. Zazdravnov)

Розділ 7. Основи геріатрії та геронтофармакології (А.А. Заздравнов)

Chapter 8. Otorhinolaryngology (S.M. Pukhlyk)

Розділ 8. Оториноларингологія (Пухлик С.М.)

Chapter 9. Ophthalmology (P.A. Bezditko)
Розділ 9. Офтальмологія (П.А. Бездітко)
Chapter 10. Pediatrics
Розділ 10. Педіатрія
Chapter 11. Psychiatry (V.I. Korostiy)
Розділ 11. Психіатрія (Коростій В.І.)
Chapter 12. Phthisiology (O.S. Shevchenko)
Розділ 12. Фтизіатрія (О.С. Шевченко)
Chapter 13. Surgery
Глава 13. Хірургія

Автори: Л.С. Бабінець, П.А. Бездітко, С.А. Бондар та ін.; за редакцією О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Л.С. Бабінець
Гриф: затверджено МОН, рекомендовано вченою радою Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів — лікарів загальної практики та педіатрів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 616 (чорно-білі) + 14 кольорової вклейки
Обкладинка: тверда

See also