Internal Medicine: in 2 books. Book 2. Diseases of the Digestive System, Kidney, Rheumatic and Hematological Diseases: textbook / N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al.

700,00
грн.
У цьому підручнику викладено сучасні дані з епідеміології, поняття про етіологію та патогенез, клінічні особливості, діагностику, лікування та профілактику захворювань внутрішніх органів.
Ця книга, що поєднує європейський досвід із актуальними рекомендаціями з менеджменту та охорони здоров’я, адаптована до кредитно-модульної системи та принципів доказової медицини, є сучасним високоінформативним, професійно орієнтованим виданням.
Для студентів, інтернів, ординаторів, лікарів-курсантів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, спеціалістів вторинної та третинної медичної допомоги.

Зміст книги
Chapter III. Diseases Of The Digestive System
Розділ III. Захворювання органів травлення
Chapter IV. Kidney Diseases
Розділ IV. Хвороби нирок
Chapter V. Rheumatic Diseases
Розділ V. Ревматичні захворювання
Chapter VI. Hematological Diseases
Розділ VI. Гематологічні захворювання

Автори: Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.І. Яцишин та ін.
Гриф: рекомендовано МОЗ, рекомендовано вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету
Аудиторія: для студентів, інтернів, резидентів, лікарів-курсантів медичних закладів вищої освіти, лікарів, спеціалістів вторинної та третинної медичної допомоги
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 464 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16

See also