Periodontal and oral mucosa diseases - Ч2 / A.V.Borysenko

800,00
грн.
У підручнику викладено розділ терапевтичної стоматології, який розглядає питання етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування, профілактики та загальні питання захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота.
У підручнику розглядаються питання анатомії та фізіології пародонту та слизової оболонки порожнини рота, клінічні особливості, діагностика, лікування та профілактика захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Особлива увага приділяється медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції та ін.), фізіотерапії (електротерапія, ультразвукова терапія, вакуумна терапія, масаж та ін.). В окремому розділі описані методи обстеження хворого.
Для перевірки знань подано тести для самоконтролю з ключами-відповідями.
Підручник укладено відповідно до затвердженої навчальної програми та навчального плану з терапевтичної стоматології для студентів вищих навчальних закладів.
Підручник призначений для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.

Зміст книги
PART I. PERIODONTAL DISEASES
ЧАСТИНА І. ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Chapter 1. Anatomic and Histologic Structure of the Periodontium
Розділ 1. Анатомо-гістологічна будова пародонту
Chapter 2. Examination of patients with periodontal diseases
Розділ 2. Обстеження хворих із захворюваннями пародонту
Chapter 3. Classification of periodontal diseases
Глава 3. Класифікація захворювань пародонту
Chapter 4. Aetiology of periodontal diseases
Розділ 4. Етіологія захворювань пародонту
Chapter 5. Inflammatory Periodontal Diseases
Розділ 5. Запальні захворювання пародонту
Chapter 6. Distrophic Inflammatory Periodontal Diseases
Розділ 6. Дистрофічні запальні захворювання пародонту
Chapter 7. Progressive Idiopathic Diseases
Розділ 7. Прогресуючі ідіопатичні захворювання
Chapter 8. Treatment of Periodontal Diseases
Розділ 8. Лікування захворювань пародонту
Chapter 9. Maintenance of Patients with Periodontal Diseases
Розділ 9. Обслуговування хворих із захворюваннями пародонту
Chapter 10. Periodontal Disease Tests
Розділ 10. Тести при захворюваннях пародонту
PART II. ORAL MUCOSA DISEASES
ЧАСТИНА II. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОРТА
Chapter 11. Anatomic and Histologic Structure of the Oral Mucosa
Розділ 11. Анатомічна та гістологічна будова слизової оболонки порожнини рота
Chapter 12. Principles of Examination of Patients with Oral Mucosa Diseases
Розділ 12. Принципи обстеження хворих із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота
Chapter 13. Classification of Oral Mucosa Lesions

Розділ 13. Класифікація уражень слизової оболонки порожнини рота

Chapter 14. Traumatic Lesions of the Oral Mucosa. Leucoplakia

Розділ 14. Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Лейкоплакія

Chapter 15. Infectious Oral Mucosa Lesions
Розділ 15. Інфекційні ураження слизової оболонки порожнини рота
Chapter 16. Cheilitis
Глава 16. Хейліт
Chapter 17. Tongue Diseases
Глава 17. Хвороби язика
Chapter 18. Oral Premalignancies
Глава 18. Передракові захворювання порожнини рота
Chapter 19. Allergic Lesions of the Oral Mucosa
Глава 19. Алергічні ураження слизової оболонки порожнини рота
Chapter 20. Oral Lesions in Autoimmune Dermatologic Diseases
Розділ 20. Ураження порожнини рота при аутоімунних дерматологічних захворюваннях
Chapter 21. Oral Mucosa Lesions in Exogenic Intoxication
Розділ 21. Ураження слизової оболонки порожнини рота при екзогенній інтоксикації
Chapter 22. Systemic Lesions of Oral Mucosa (Symptomatic)
Розділ 22. Системні ураження слизової оболонки порожнини рота (симптоматичні)
Chapter 23. Neurostomatology Diseases
Глава 23. Нейростоматологічні захворювання
Chapter 24. Oral Mucosa Diseases Tests
Розділ 24. Тести при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота

Автори:А.В.Борисенко,Л.В.Линовицька,О.Ф.Несин та ін.; за ред. А.В. Борисенка
Гриф: рекомендовано МОН
Аудиторія:для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, стоматологів
Видавництво:Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова:англійська
Рік:2018
Кількість сторінок:624 (кольорові)
Обкладинка: тверда
See also