Forensic Medicine: textbook / B.V. Mykhailychenko, A.M. Biliakov, I.G. Savka. — 3rd edition

400,00
грн.
У підручнику коротко висвітлено як історію судової медицини, так і організаційно-арбітражні принципи судово-медичної експертизи. Питання судової та медичної танатології, а також діагностики різних екологічних ушкоджень і станів здоров'я вивчаються з огляду на сучасні наукові досягнення.
Наводяться відомості про великі радіаційні ураження та відомості про вплив біологічних факторів на організм людини.
Особливості освідування потерпілих, обвинувачених та інших осіб викладені згідно з Кримінальним кодексом України.
Розглянуто сучасні можливості судово-медичної експертизи речових доказів.
Правові аспекти надання медичної допомоги та правова відповідальність лікаря як медичного працівника за службову недбалість передбачені Кримінальним кодексом України.
Усі розділи закінчуються переліком питань для самоконтролю.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також для лікарів-інтернаторів та початківців судово-медичної експертизи.

Зміт книги
Chapter 1. Forensic Medicine as a Science. History of Forensic Medicine Development
Розділ 1. Судова медицина як наука. Історія розвитку судової медицини
Chapter 2. Procedural and Organizational Basics of Forensic Medical Examination
Розділ 2. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи
Chapter 3. Forensic Medical Inspection of a Scene of Incident and Corpse
Розділ 3. Судово-медичний огляд місця події та трупа
Chapter 4. Forensic Medical Thanatology
Розділ 4. Судово-медична танатологія
Chapter 5. Forensic Medical Examination of a Corpse
Розділ 5. Судово-медична експертиза трупа
Chapter 6. Forensic Medical Examination in Case of Sudden Death
Розділ 6. Судово-медична експертиза в разі раптової смерті
Chapter 7. Forensic Medical Examination of Newborn Corpses
Розділ 7. Судово-медична експертиза трупів новонароджених
Chapter 8. Forensic Medical Traumatology
Розділ 8. Судово-медична травматологія
Chapter 9. Forensic Medical Expertise of Gunshot Injuries
Розділ 9. Судово-медична експертиза вогнепальних ушкоджень
Chapter 10. Injuries From Low and High Temperature Effect
Розділ 10. Травми від дії низької та високої температури
Chapter 11. Injuries and Death from Atmospheric Pressure Changes
Розділ 11. Травми та смерть від перепадів атмосферного тиску
Chapter 12. Forensic Medical Examination of Electrical Injuries
Розділ  12. Судово-медична експертиза електротравм
Chapter 13. Forensic Medical Examination of the Radiation Trauma
Розділ 13. Судово-медична експертиза променевої травми
Chapter 14. Forensic Medical Examination in Case of Mechanical Asphyxia Death
Розділ 14. Судово-медична експертиза у разі смерті від механічної асфіксії
Chapter 15. Forensic Medical Toxicology
Розділ 15. Судово-медична токсикологія
Chapter 16. Forensic Medical Diagnosis of Health Disorders Caused by a Biological Environmental Factor
Розділ 16. Судово-медична діагностика розладу здоров'я, зумовленого біологічним фактором середовища
Chapter 17. Forensic Medical Examination of Crime Victims, Accused and Other Persons
Розділ 17. Судово-медична експертиза потерпілих від злочинів, обвинувачених та інших осіб
Chapter 18. Forensic-Medical Expertise in Case of Disputable Sexual Conditions and Sexual Crimes
Розділ 18. Судово-медична експертиза у справах про спірні статеві стани та статеві злочини
Chapter 19. Forensic Medical Examination of Material Evidence
Розділ 19. Судово-медична експертиза речових доказів
Chapter 20. Forensic Medical and Criminalistic Methods of Examination
Розділ 20. Судово-медичні та криміналістичні методи дослідження

Автори: Б.В. Михайличенко, А.Н. Біляков, И.Г. Савка; під редакцією Б.В. Михайличенка
Гриф: затверджено МОН України, рекомендовано вченим радою Національного медичного університету ім. А.А. Богомольца
Аудиторія: для студентів медичних заведений вищого освіти, а також для лікарів-інтернів і починаючих судово-медичної експертизи
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійський
Рік і номер видання: 2022, 3-е стереотипное издание
Кількість сторінок: 224
See also