Internal Medicine: in 2 books. Book 1. Diseases of the Cardiovascular and Respiratory Systems: textbook / N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al.

800,00
грн.
У цьому підручнику викладено сучасні дані з епідеміології, поняття про етіологію та патогенез, клінічні особливості, діагностику, лікування та профілактику захворювань внутрішніх органів.
Ця книга, що поєднує європейський досвід із актуальними рекомендаціями з менеджменту та охорони здоров’я, адаптована до кредитно-модульної системи та принципів доказової медицини, є сучасним високоінформативним, професійно орієнтованим виданням.
Для студентів, інтернів, ординаторів, лікарів-курсантів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, спеціалістів вторинної та третинної медичної допомоги.

Зміст книги
Chapter I. Diseases of Cardiovascular System
Розділ I. Захворювання серцево-судинної системи
Chapter II. Diseases of the Respiratory System
Розділ II. Хвороби дихальної системи

Автори: Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, Р.І. Яцишин та ін.
Гриф: рекомендовано МОЗ, рекомендовано вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету
Аудиторія: для студентів, інтернів, резидентів, лікарів-курсантів медичних закладів вищої освіти, лікарів, спеціалістів вторинної та третинної медичної допомоги
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2019
Кількість сторінок: 664 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16

See also