Stomatology: in 2 books. Book 2: textbook / M.M. Rozhko, Z.B. Popovych, V.D. Kuroiedova et al.

1050,00
грн.
У підручнику висвітлено основні проблеми стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагностики та лікування твердих тканин зуба, тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Розглянуто проблеми клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки.
Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.
Розраховано на лікарів-інтернів факультетів післядипломної освіти, студентів магістратури, аспірантів, ординаторів, лікарів-стоматологів.

Зміст книги
PART 1. THERAPEUTIC DENTISTRY

ЧАСТИНА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Chapter 1. Modern Methods and Materials for Dental Filling

Розділ 1. Сучасні методи та матеріали для пломбування зубів

Chapter 2. Dental caries
Розділ 2. Карієс зубів
Chapter 3. Diseases of tooth pulp
Розділ 3. Захворювання пульпи зуба
Chapter 4. Periodontal diseases
Розділ 4. Захворювання пародонту
Chapter 5. Periodontal tissues diseases
Розділ 5. Захворювання тканин пародонта
Chapter 6. Diseases of mucous membrane of the oral cavity. Classification
Розділ 6. Захворювання слизової оболонки порожнини рота. Класифікація
PART 2. ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

ЧАСТИНА 2. ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

Chapter 7. Organization of surgical dental care for population in policlinic

Розділ 7. Організація хірургічної стоматологічної допомоги населенню в поліклініці

Chapter 8. Examination of patient with surgical pathology of maxillofacial area
Розділ 8. Обстеження хворого з хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки
Chapter 9. Types of anesthesia in maxillofacial area
Розділ 9. Види анестезії щелепно-лицевої ділянки
Chapter 10. TooTH EXTRACTION
Розділ 10. ВИДАЛЕННЯ ЗУБА
Chapter 11. Surgical aspects of implantology
Розділ11. Хірургічні аспекти імплантології
Chapter 12. Odontogenic inflammatory diseases of the maxillofacial area
Розділ 12. Одонтогенні запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки
Chapter 13. Diseases of permanent teeth eruption
Розділ13. Хвороби прорізування постійних зубів
Chapter 14. Odontogenic maxillary sinus inflammation (maxillary sinusitis)

Розділ 14. Одонтогенне запалення верхньощелепної пазухи (гайморит)

Chapter 15. Inflammatory diseases and traumatic injuries of salivary glands

Розділ15. Запальні захворювання та травматичні ушкодження слинних залоз

Chapter 16. Infectious inflammatory processes of maxillofacial area
Розділ 16. Інфекційно-запальні процеси щелепно-лицевої ділянки
Chapter 17. Traumatic injury of maxillofacial area
Розділ 17. Травматичне ушкодження щелепно-лицевої ділянки
Chapter 18. Neuropathic orofacial pain disorders
Розділ 18. Невропатичні орофаціальні больові розлади
Chapter 19. Diseases of temporomandibular joint
Розділ 19. Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба
Chapter 20. Surgical techniques in complex treatment of periodontitis
Розділ 20. Хірургічна техніка комплексного лікування пародонтиту
Chapter 21. Benign tumors and tumor­like neoplasms of maxillofacial area. odontogenic cysts
Розділ 21. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення щелепно-лицевої ділянки. одонтогенні кісти
Chapter 22. Restorative and reconstructive surgery of the face and jaws
Розділ 22. Відновлювально-реконструктивна хірургія обличчя та щелеп

Автори:М.М.Рожко, І.І. Кириленко, О.Г. Денисенко та ін. за редакцією М.М.Рожка
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів факультетів післядипломної освіти, студентів магістратури, аспірантів, лікарів-резидентів, лікарів-стоматологів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 960 (кольорові)
Обкладинка: тверда
See also