Phthisiology: textbook / V.I. Petrenko, O.K. Asmolov, M.G. Boyko et al.; edited by V.I. Petrenko. — 2nd edition

600,00
грн.
Професійна підготовка медичних працівників мережі лікарів загальної практики є дуже важливим завданням, оскільки вони є важливою ланкою у протидії епідемії туберкульозу. Тому виникла потреба у національному підручнику з туберкульозу із залученням українських та зарубіжних висококваліфікованих фахівців у цій галузі, які мають безцінний клінічний, педагогічний та науковий досвід. Підручник відповідає вимогам Болонського процесу. Дає відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Підручник викладає останні досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених, стандартизовані протоколи ВООЗ відповідно до послідовності та обсягу стандартного надання спеціалізованої допомоги хворим на туберкульоз.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст книги
Chapter 1. General basics of phthisiology
Розділ 1. Загальні основи фтизіатрії
Chapter 2. Etiology and pathogenesis of tuberculosis
Розділ 2. Етіологія і патогенез туберкульозу
Chapter 3. Detection and diagnosis of tuberculosis
Розділ 3. Виявлення та діагностика туберкульозу
Chapter 4. Treatment of patients with tuberculosis
Розділ 4. Лікування хворих на туберкульоз
Chapter 5. Clinical forms of tuberculosis (V.I. Petrenko, M.G. Boyko)
Розділ 5. Клінічні форми туберкульозу (В.І. Петренко, М.Г. Бойко)
Chapter 6. Drug resistant tuberculosis and tb/hiv oinfection
Розділ 6. Лікарсько-стійкий туберкульоз та туберкульоз/ВІЛ-інфекція
Chapter 7. Treatment of latent tuberculosis infection (Richard Zaleskis, V.I. Petrenko)
Розділ 7. Лікування латентної туберкульозної інфекції (Річард Залескіс, В.І. Петренко)
Chapter 8. New perspectives in development of phthysiology (Giovanni Battista Migliori)
Розділ 8. Нові перспективи розвитку фтизіатрії (Джованні Баттіста Мільйорі)

Автори: В.І. Петренко, О.К. Асмолов, М.Г. Бойко та ін.; за ред. В.І. Петренка
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік і номер видання: 2018, 2-е (стереотипне)
Кількість сторінок: 416

See also