Infectious Diseases: textbook (IV a. l.) / O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V. Shkurba et al.

800,00
грн.
У підручнику викладені сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні та паразитарні хвороби. Особлива увага приділяється захворюванням, які зустрічаються на території України, захворюванням, що становлять значну глобальну небезпеку та регулюються Міжнародними медико-санітарними правилами, інфекційним та паразитарним захворюванням, які можуть бути завезені на територію нашої держави та становлять проблему подорожей. медицина і тропічна медицина. Висвітлюються загальні проблеми інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностика, лікування та профілактика, в тому числі імунопрофілактика.
При підготовці підручника використано сучасні матеріали та рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних спеціалістів. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб наведена відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го огляду. Методи діагностики, лікування та профілактики викладені на основі міжнародних рекомендацій та консенсусу. Викладений матеріал добре адаптований до змісту модулів затверджених типових програм з курсу «Інфекційні хвороби» додипломної підготовки спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична робота», «Стоматологія», « Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, запитання та тести для самостійної підготовки за принципами сучасного напряму освіти — кредитно-трансфертної системи організації навчального процесу. Книга забезпечена кольоровими ілюстраціями найпоширеніших інфекційних захворювань. Більшість анатомічних термінів наведено згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, лікарів-інтернів та слухачів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, спеціалістів швидкої медичної допомоги, інфекціоністів.

Зміст книги
GENERAL INFECTOLOGY
ЗАГАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ
DISEASES WITH PREDOMINANCE OF FECAL-ORAL MECHANISM OF TRANSMISSION
ЗАХВОРЮВАННЯ З ПЕРЕВАЖАННЯМ ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПЕРЕДАЧІ
DISEASES WITH PREDOMINANCE OF AIRBORNE MECHANISM OF TRANSMISSION
ЗАХВОРЮВАННЯ З ПЕРЕВАЖАННЯМ ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПЕРЕДАЧІ
VIRAL HEPATITIS    
ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ
HIV-INFECTION. HIV-RELATED INFECTIONS AND INVASIONS    
ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА ІНВАЗІЇ
TORCH-INFECTIONS  
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
DISEASES WITH VECTOR-BORNE MECHANISM OF TRANSMISSION
ЗАХВОРЮВАННЯ З МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
RICKETTSIOSES
РІКЕКЦІОЗИ
DISEASES WITH PREDOMINANCE OF CONTACT MECHANISM OF TRANSMISSION 
ЗАХВОРЮВАННЯ З ПЕРЕВАЖАННЯМ КОНТАКТНОГО МЕХАНІЗМУ ПЕРЕДАЧІ


Автори: О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за ред. О.А. Голубовської
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, лікарів-інтернів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців невідкладної медицини, фахівців з інфекційних хвороб
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 664

See also