Anesthesiology and intensive care: textbook / F.S. Hlumcher, Yu.L. Kuchyn, S.O. Dubrov et al. — 3rd edition

450,00
грн.
Підручник розроблено за новою навчальною програмою. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основу для оволодіння невідкладними станами, що вимагають застосування методів анестезії та інтенсивної терапії. Вивчення цих дисциплін інтегрує знання з внутрішньої медицини, педіатрії та фармакології, оскільки студентам необхідно знати клінічну фізіологію дихальної та серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У третьому виданні автори оновили кілька розділів підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися в медичній галузі за останні роки. Відповідно до нової навчальної програми до підручника включено розділ «Сепсиси, раціональна протимікробна терапія».
Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Зміст книги
History of the development of anesthesiology, reanimatology and intensive therapy
Історія розвитку анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії
Cardiopulmonary and cerebral resuscitation
Серцево-легенева та церебральна реанімація
General points of clinical anesthesiology and intensive care
Загальні положення клінічної анестезіології та інтенсивної терапії
Intensive care
Інтенсивна терапія
Annex
Додаток
References
Список літератури

Автори: Ф.С. Глумчер, Ю.Л. Кучин, С.А. Дубров та ін; за редакцією Ф.С. Глумчера, С.А. Дуброва
Гриф: рекомендовано МОЗ України, рекомендовано вченою радою Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти України
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік та номер видання: 2021, 3-тє (перероблене та доповнене)
Кількість сторінок: 312 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16

See also