Гістологія: підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології: 8-е видання: у 2 томах. Том 2 / Войцех Павліна, Майкл Г. Росс

1300,00
грн.
Два фундаментальних навчальних джерела з гістології в одній книзі!
Цей легкий для читання і багатий на повнокольорові ілюстрації бестселер поєднує комплексний сучасний підручник із гістології (з основами клітинної та молекулярної біології) та повний атлас мікрофотографій високої якості. Лаконічний і зрозумілий виклад текстового матеріалу допомагає швидко знайти та опрацювати потрібну інформацію і разом із яскравими ілюстраціями сприяє чіткому розумінню взаємозв’язку гістології з клінічними дисциплінами, нормальною фізіологією і біохімією на основі цільових концепцій та клінічних паралелей, а також дає образне детальне уявлення про структурну організацію та функції клітин, тканин і органів.
Оновлений і доповнений матеріал розділів, присвячених міжклітинним контактам, синтезу еластичних волокон, питанням мінералізації кісткової тканини тощо, дає змогу зрозуміти принципи молекулярної та клітинної біології на основі сучасної, клінічно орієнтованої інформації.
Понад 100 ілюстративних блоків у цьому виданні складаються із 435 повнокольорових цифрових мікрофотографій з високою роздільною здатністю, що допомагає чітко визначити на них основні гістологічні структури.
Оновлені повнокольорові ілюстрації підручника і клінічні фотографії сприяють кращому розумінню деталей мікроскопічної будови тканин й органів, а також клітинної та молекулярної біології.
Оновлено частини «Гістологія 101» наприкінці кожного розділу підручника, які містять стислий опис основної інформації, викладеної в тексті розділу, у стилі студентського конспекту, що дає змогу перевірити засвоєння матеріалу вдома або скористатися ними під час виконання групового навчального завдання в рамках аудиторної роботи.
Виділений кольором текст привертає увагу читача до ключових термінів і клінічної інформації, сприяючи швидкому пошуку потрібних відомостей і продуктивнішому опрацюванню теми.
Виділені окремими блоками «Додатки» знайомлять читача з різними патологічними процесами, які можуть виникати у клінічній практиці. Додано нові матеріали з мікрографічної хірургії за методом Моса, а також дані про найпоширеніші захворювання слизової оболонки носової порожнини.
Текст, структурований у вигляді таблиць і маркованих списків, допомагає швидко узагальнити важливу інформацію, наприклад, про методи забарвлення гістологічних препаратів.
Книга призначена для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків.

Зміст книги
Розділ 13. Серцево-судинна система
Розділ 14. Імунна система і лімфоїдні тканини та органи
Розділ 15. Загальний покрив
Розділ 16. Травна система І: ротова порожнина і пов’язані з нею структури
Розділ 17. Травна система ІІ: стравохід, шлунок, тонка кишка і товста кишка
Розділ 18. Травна система ІІІ: печінка, жовчний міхур і підшлункова залоза
Розділ 19. Дихальна система
Розділ 20. Сечова система
Розділ 21. Ендокринні органи
Розділ 22. Чоловіча статева система
Розділ 23. Жіноча репродуктивна система
Розділ 24. Орган зору
Розділ 25. Орган слуху

Автори: Войцех Павліна, Майкл Р. Росс; наукові редактори перекладу Олександр Степаненко, Юрій Чайковський
Аудиторія: для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, науковців, спеціалістів-практиків
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Histology: A Text and Atlas: 8th edition публікується відповідно до договору з компанією Wolters Kluwer Health Inc., USA
Мова: українська
Рік: 2021
Кількість сторінок: 480
See also