Biological and Bioorganic Chemistry: in 2 books. Book 2. Biological Chemistry: textbook / Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska, М.М. Korda et al.

700,00
грн.
Цей підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії за навчальною програмою для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів. Основний текст цієї книги розглядає структуру ферменту та метаболічні шляхи основних класів біомолекул (білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів); особливості будови та властивості нуклеїнових кислот, ДНК і РНК; молекулярної біології та генетики, висвітлено біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено молекулярним механізмам, що лежать в основі функцій клітин крові, печінки, нирок, м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, захворювань ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини. Крім інформаційного матеріалу, кожен розділ підручника містить тести та завдання для самоконтролю.

Зміст книги
PART I. GENERAL PRINCIPLES OF REGULATION OF METABOLISM

ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯЦІЇ ОБМІНУ речовин

Chapter 1. Biomolecules and cellular structures

Розділ 1. Біомолекули та клітинні структури

Chapter 2. Enzymes
Розділ 2. Ферменти
Chapter 3. Fundamental regularities of metabolism. Tricarboxylic acid cycle
Розділ 3. Основні закономірності метаболізму. Цикл трикарбонових кислот
Chapter 4. Molecular foundations of bioenergetics
Розділ 4. Молекулярні основи біоенергетики
Chapter 5. Hormonal regulation of metabolism
Розділ 5. Гормональна регуляція обміну речовин
PART II. CARBOHYDRATE, LIPID AND AMINO ACID METABOLISM. REGULATION OF CARBOHYDRATE, LIPID AND AMINO ACID METABOLISM

ЧАСТИНА II. ВУГЛЕВОДНИЙ, ЛІПІДНИЙ ТА АМІНОКИСЛОТНИЙ ОБМІН. РЕГУЛЯЦІЯ ВУГЛЕВОДНОГО, ЛІПІДНОГО ТА АМІНОКИСЛОТНОГО ОБМІНУ

Chapter 6. Carbohydrate metabolism. Regulation of carbohydrate metabolism

Розділ 6. Вуглеводний обмін. Регуляція вуглеводного обміну

Chapter 7. Lipid metabolism. Regulation of lipid metabolism
Розділ 7. Ліпідний обмін. Регуляція ліпідного обміну
Chapter 8. Amino acid metabolism. Enzymopathies of amino acid metabolism
Розділ 8. Обмін амінокислот. Ензимопатії обміну амінокислот
PART III. MOLECULAR BIOLOGY. BIOCHEMISTRY OF INTERCELLULAR COMMUNICATIONS

ЧАСТИНА III. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ. БІОХІМІЯ МІЖКЛІТИННОГО ЗВ'ЯЗКУ

Chapter 9. Metabolism of nucleotides

Розділ 9. Метаболізм нуклеотидів

Chapter 10. Fundamentals of molecular biology
Розділ 10. Основи молекулярної біології
Chapter 11. Fundamentals of molecular genetics
Розділ 11. Основи молекулярної генетики
Chapter 12. Biochemistry of hormonal regulation
Розділ 12. Біохімія гормональної регуляції
Part IV. FUNCTIONAL BIOCHEMISTRY

Частина IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА БІОХІМІЯ

Chapter 13. Biochemystry of human nutrition

Розділ 13. Біохімія харчування людини

Chapter 14. Biochemistry of blood
Розділ 14. Біохімія крові
Chapter 15. Biochemistry of immune processes
Розділ 15. Біохімія імунних процесів
Chapter 16. Biochemical functions of the liver
Розділ 16. Біохімічні функції печінки
Chapter 17. Biochemical functions of the kidneys
Розділ 17. Біохімічні функції нирок
Chapter 18. Biochemistry of muscles
Розділ 18. Біохімія м'язів
Chapter 19. Biochemistry of connective tissue
Розділ 19. Біохімія сполучної тканини
Chapter 20. Biochemistry of nervous system
Розділ 20. Біохімія нервової системи

Автори: Ю.І. Губський, І.В. Ниженківська, М.М. Корду та ін; за редакцією Ю.І. Губського, І.В. Ниженківській
Гриф: затверджено МОН, рекомендовано вченою радою Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця
Аудиторія: для студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік та номер видання: 2021, 2-ге (стереотипне)
Кількість сторінок: 544 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16

See also