Stomatology: in 2 books. Book 1: textbook / M.M. Rozhko, Z.B. Popovych, V.D. Kuroiedova et al.

1150,00
грн.
У підручнику викладено сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностику, клінічну картину та методи лікування дефектів зубів і зубних рядів, передові технології виготовлення протезів, питання діагностики, лікування та профілактики поширених дитячих стоматологічних захворювань, подано актуальну інформацію щодо практичних випадків. в зубопротезуванні, дитячій стоматології та ортодонтії.
Підручник призначений для використання лікарями-стоматологами, лікарями-інтернами, магістрантами, стоматологічними ординаторами, слухачами післядипломної освіти.

Зміст книги
Chapter 1. PROSTHETIC DENTISTRY
Materials science in prosthetic dentistry
Розділ 1. ПРОТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
Artificial crowns
Штучні коронки
Restoration of partial defects of dentition with bridgeworks
Відновлення часткових дефектів зубних рядів мостовидними протезами
Replacement of dentition defects with removable partial dentures
Заміщення дефектів зубних рядів знімними частковими протезами
Clinical course and prosthetics of edentulous jaws
Клінічний перебіг і протезування беззубих щелеп
Prosthetic treatment for pathological wear of dental hard tissues
Протезування при патологічному зношенні твердих тканин зуба
Prosthetic treatment in periodontal diseases
Протезування при захворюваннях пародонту
Chapter 2. ORTHODONTICS

Розділ 2. ОРТОДОНТІЯ

Orthognathic bite

Ортогнатичний прикус

Classifications of dentofacial anomalies
Класифікації зубощелепних аномалій
Examination methods in orthodontics
Методи обстеження в ортодонтії
Chapter 3. PEDIATRIC DENTISTRY

Розділ 3. ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

Oral cavity and teeth development

Розвиток ротової порожнини і зубів

Caries
Карієс
Pulpitis
Пульпіт
Periodontitis;
Пародонтит
Developmental dental hard tissues anomalies before tooth eruption

Аномалії розвитку твердих тканин зуба до прорізування зуба

Periodontal diseases in children and their prevention

Захворювання пародонту у дітей та їх профілактика


Автори:М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за редакцією М.М. Рожка
Гриф: затверджено МОЗ
Аудиторія:для стоматологів, стоматологів-практиків, студентів, резидентів-стоматологів, студентів післядипломної освіти
Видавництво:Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова:англійська
Рік:2020
Кількість сторінок:792 (кольорові)
Обкладинка: тверда
See also