Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка

500,00
грн.
У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів.
Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування.
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Зміст книги
Вступ
Розділ 1. Історія розвитку стоматології
Розділ 2. Анатомічна будова постійних зубів
Розділ 3. Гістологічна будова твердих тканин зубів, пульпи, періодонта і слизової оболонки порожнини рота
Розділ 4. Будова пародонта
Розділ 5. Анатомо-фізіологічні та гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота
Розділ 6. Ротова рідина (слина) і мікрофлора порожнини рота
Розділ 7. Організація та обладнання стоматологічного кабінету
Розділ 8. Пломбувальні матеріали
Розділ 9. Препарування каріозних порожнин
Розділ 10. Пломбування каріозних порожнин
Розділ 11. Ендодонтія
Розділ 12. Методи обстеження хворого
Розділ 13. Некаріозні ураження твердих тканин зубів
Розділ 14. Карієс зубів
Розділ 15. Пульпіт
Розділ 16. Періодонтит
Розділ 17. Захворювання пародонта
Розділ 18. Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Розділ 19. Профілактика основних стоматологічних захворювань
Література

Автори: Анатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко, Леся Вікторівна Линовицька та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих навчальних закладів I—IІІ рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 664 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
See also